#0190 wazonova
search
  • #0190 wazonova
#0190 wazonova

Wazonova ringlota ( Myrobalán)

Podpník: Myrobalán / silno rastúci podpník
  • Dozrieva koncom augusta
  • Plody sú stredne veľké až veľké, guľovité žltej farby
  • Dužina je žltá, sladká, šťavnatá, aromatická
  • Stredne odolná voči šárke
  • Čiastočne samoopelivá, vhodným opeľovačom je althanova ringlota
0701